Fasteignamál

Greinar og fréttir

Lagnir í fjöleignarhúsum

Fyrirlestur fluttur á málþingi Lagnafélags Íslands 29. apríl 2004 Í lögum um fjöleignarhús er víða að finna ákvæði er varða lagnir í fjöleignarhúsum. Hér verður fjallað um hvernig eignarhaldi á lögnum í fjöleignarhúsum er háttað, hvernig standa beri að ákvörðunartöku um lagnaframkvæmdir, hvaða afleiðingar það hefur í för með sér ef ranglega er staðið að ákvörðunartöku og hvernig sameiginlegum kostnaði skuli skipt á milli eigenda vegna lagnaframkvæmda. Byggist umfjöllunin á túlkun kærunefndar fjöleignarhúsamála á ákvæðum laganna. Til skýringa verða nefnd dæmi úr álitsgerðum kærunefndar fjöleignarhúsamála eftir því sem við á. Eignarhald á lögnum í fjöleignarhúsum getur verið með þrennum hætti

Greinar
Færslur
Leit

© Fasteignamál Lögmannsstofa - Suðurlandsbraut 20 - 108 Reykjavík - Sími 552 2420

  • Facebook Clean