Fasteignamál

Greinar og fréttir

Eignaskiptayfirlýsingar

Við kaup á íbúð í fjöleignarhúsi þarf að gæta þess að fyrir liggi þinglýst eignaskiptayfirlýsing fyrir húsið og eignayfirfærslan sé í samræmi við hana. Hvað er eignaskiptayfirlýsing ? Eignaskiptayfirlýsing er lögboðinn skriflegur gerningur eigenda fjöleignarhúss sem gerður er á grundvelli fyrirmæla fjöleignarhúsalaga og geymir lýsingu á húsinu og lóð þess og mælir fyrir um skiptingu þess í séreignir, sameign allra og sameign sumra og ákvarðar hlutdeild hvers eiganda í sameign og markar með því grundvöll að réttindum og skyldum eigenda innbyrðis og gagnvart einstökum hlutum húss og lóðar. Eignaskiptayfirlýsing er m.ö.o. skjal sem kveður á um skiptingu fjöleignarhúss í eignarhluta. Hverjum s

Greinar
Færslur
Leit

© Fasteignamál Lögmannsstofa - Suðurlandsbraut 20 - 108 Reykjavík - Sími 552 2420

  • Facebook Clean