Skipting sameiginlegs kostnaðar í fjöleignarhúsum

Samkvæmt lögum nr. 26/1994 um fjöleignarhús er meginreglan sú að allur sameiginlegur kostnaður í fjöleignarhúsum skiptist á milli eigendur eftir hlutfallstölum eignarhluta.

 

Frá þeirri meginreglu eru tvær undantekningar. Annars vegar skal tilteknum kostnaði skipt að jöfnu og hins vegar skal hvaða kostnaði sem er skipt í samræmi við not eigenda, ef unnt er að mæla óyggjandi not hvers og eins.

A. Dæmi um kostnað sem skiptist eftir hlutfallstölum eignarhluta:

·        Gerð eignaskiptayfirlýsingar

·        Drenlögn

·        Gangstétt

·        Göngustígar

·        Girðing

·        Leiktæki fyrir börn

·        Húseigendatrygging

·        Frárennslislagnir

·        Stofnkostnaður lyftu

·        Málning utanhúss

·        Málning innanhúss (að þvottahúsi undanskildu)

·        Teppi á stigagang

·        Rafmagnstafla

·        Útitröppur

·        Utanhússviðgerðir

·        Múrviðgerðir

·        Sprunguviðgerðir

·        Klæðning

·        Þakviðgerðir

·        Gaflviðgerðir

·        Ytra byrði gluggaB. Dæmi um kostnað sem skiptist jafnt

·        Kostnaður við gerð, viðhald og rekstur sameiginlegra óskiptra bílastæða, svo og slíkur kostnaður við sameiginlegar aðkeyrslur, t.d. jarðvegsvinnna, malbikun, málun á línum og snjómokstur á bílastæðum.

·        Viðhalds- og rekstrarkostnaður sameiginlegs þvottahúss, þar með talið kaupverð og viðhald sameiginlegra tækja t.d. kaup á þvottavél og málun á þvottahúsi (málun t.d. á stigagangi, hjólageymslu og sorpgeymslu skiptist eftir hlutfallstölu)

·        Viðhalds- og rekstrarkostnaður lyftu (stofnkostnaður skiptist eftir hlutfallstölu)

·        Kaupverð og viðhald dyrasíma, sjónvarps- og útvarpskerfa, loftneta, póstkassa, nafnskilta og annars búnaðar sem eigendur hafa jöfn afnot og gagn af með líkum hætti.

·        Allur sameiginlegur rekstrarkostnaður, svo sem rafmagn, hiti og vatn í sameign og umhirða sameiginlegs húsrýmis og lóðar t.d. ræsting á sameign, teppahreinsun, gluggahreinsun, sóttheinsun sorpgeymslu, trjáklippingar og garðsláttur.

·        Kostnaður við hússtjórn og endurskoðun.

·        Sameiginleg afnotagjöld og félagsgjöld.


C. Dæmi um skiptingu í samræmi við not
Kostnaði, hver sem hann er, skal skipt í samræmi við not eigenda ef unnt er að mæla óyggjandi not hvers og eins. Þannig þurfa notin að vera nákvæmlega mæld. Þessi regla kemur einungis til álita í algerum undantekningartilvikum. Sem dæmi um þetta má nefna það fyrirkomulag sem sums staðar tíðkast að þeir sem nota þvottavélar skrái niður stöðu á rafmagnsmæli vélarinnar við hvern þvott. Á grundvelli þessarar mælingar greiða menn síðan fyrir það rafmagn sem þeir nota, þ.e. í samræmi við fjölda kílówattstunda.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Fræðsluefni

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Greinar

December 5, 2000

Please reload

Færslur
Please reload

Leit

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

© Fasteignamál Lögmannsstofa - Suðurlandsbraut 6 - 108 Reykjavík - Sími 552 2420

  • Facebook Clean